Śledzenie lotu

Śledzenie lotu Online

Śledzenie lotu – niesamowite odkrycie

 

Internetowe Śledzenie lotu – dla kogo się Śledzenie lotu nadaje?

Śledzenie lotuŚledzenie lotu ma za sobą długą i niesamowita historie , która zaczyna się w roku 1899. W tym roku, dzięki eksperymentom Heinricha Hertza, po raz pierwszy odkryto fale elektromagnetyczne i ich reflektowanie od rożnych metalowych przedmiotów Jednakże pierwsze próby lokalizacji śledzenia lotu zostały rozpoczęły się w roku 1904 i były prowadzone przez przez Chrystiana Hulsmayera. W tamtym czasie nie było to zbyt interesujące i technologia radarowa popadła w zapomnienie.

W czasie II wojny światowej stan ten się zmienił, wtedy wzrosła liczba samolotów w powietrzu i ryzyko zderzenia było coraz większe. W roku 1935 szkocki fizyk, Robert Alexander Watson Watt po raz pierwszy przeprowadził pierwsza lokalizacje niektórych samolotów, można by powiedzieć ze to były narodziny śledzenia lotów, od tego momentu możemy obserwować samoloty.

Śledzenie lotu dzięki Sir Robert Alexsandrowj Watson Watt

Fizyk Robert Alexsander Watson Watt jest w literaturze traktowany jako odkrywca dzisiejszej, nowoczesnej technologi śledzenia lotu i radaru. Jednakże istnieją również sprzeczne wypowiedzi na ten temat. To on zlokalizował, przy pomocy śledzenia lotu i radaru lotów, samolot bombowy typu „Handley Page H.P. 50“. Sir Watson Watt dalej rozwijał i prfekcjonowal dalej te metodę.  Także w innych krajach były pod koniec lat 30-tych niektóre systemy radarowe jak i śledzenie lotu dalej rozwijane.

 
W lutym 1935 roku, naukowcy w Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy mogli śledzić samoloty i ich lot za pomocą radaru lotów i śledzenia lotu na odcinku 14 kilometrów bez przerwy.  W dniu 18 grudnia 1939 roku po raz pierwszy niemieckie samoloty uniknęły przechwycenia przez brytyjskie bombowce dzięki wsparciu śledzenia lotu, radar lotu i lokalizacji samolotów Ponad polowa z 22 brytyjskich bombowców została wykryta i skutecznie zlikwidowana. To wszystko tylko dzięki Lokalizacji i śledzeniu lotu. W styczniu 1943 roku, Brytyjczycy jako pierwsi zaczęli ozywać przenośne systemy radarowe do nawigacji w samolotach rożnego rodzaju. Po stronie niemieckiej jaki i brytyjskiej zostały wykorzystywane do obrony tak zwane „plewy“ (Düppel). „Plewy“ były również zwane metalowymi pasami, miały one przeszkadzać w lokalizacji i śledzeniu lotu , to były tak zwane kamuflaże.

Rozwój śledzenie lotòw po roku 1945

Po zakończeniu II wojny światowej tematyka śledzenia lotów, radaru lotów jak i lokalizacja samolotów przestały być interesujące jako ze nie było potrzeby tego rozwijać. Do roku 1950 stosowanie radarów zostało nawet zabronione przez kraje alianckie. Po roku 1950 wznowiono w Ameryce rożne badani i eksperymenty w tematyce Mikroprocesorów i  półprzewodników. Miedzy innymi został opracowany  syntetyczny radar z przysłona (Synthetic Aperture Radar). Od tego czasu radar lotu został standardowym wyposażeniem każdego samolotu pasażerskiego lub prywatnego. Pierwsze cywilne zastosowanie śledzenia lotu i radaru lotu otrzymało ATC (Air Traffic Control), dzięki możliwości kontroli ruchu powietrznego przeżyli swój przełom i dzisiejsze śledzenie lotu zostało narodzone. Ten wynalazek sprawił, ze latanie samolotami w dzisiejszych czasach jest tak bezpieczne jak nigdy dotąd.

Śledzenie lotu w obecnym czasie

W dzisiejszych czasach śledzenie lotu wiąże ze sobą szereg ważnych zadań. Śledzenie lotu jest ciągle rozwijane aby zwiększyć bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej.

Nowoczesne systemy radarowe są stosowane w rożnych dziedzinach. Śledzenie lotu służy najczęściej bezpieczeństwu i szybkim rozpoznaniu niebezpieczeństwa.

Dla samolotów i helikopterów istnieje cały szereg pomocnych aplikacji, miedzy innymi tak zwany radar nadzoru do monitorowania aktualnego ruchu powietrznego-stacjonarny jak i mobilny w samolotach zwany AWACS. Ponadto ten nowoczesny system radarowy jest wykorzystywany do śledzenia celów w obronie powietrznej. Takim oficjalnym miejscem w Niemczech jest Wuerzburg, ale istnieje również wiele tajnych miejsc. Innym miejscem zastosowania śledzenia lotu jest radar pokładowy, w żargonie tak zwany „nos radarowy“ jest używany miedzy innymi w rozpoznawaniu frontów atmosferycznych, jak również innych samolotów czy tez rakiet powietrznych i wczesnym ostrzeganiu przed nimi.

Ogólnie rzecz biorąc śledzenie lotu jest wspaniałym wynalazkiem, którego nie powinno zabraknąć.

śledzenie lotu

Rating
Your Rating
4 based on 6 votes